Bilbao Aurrera

Laguntzak

Bilbaoko Udalak, Bilbao Ekintza EPELen bitartez, COVID-19aren osasun krisiaren aurreko empresa-ehunari eusteko eta, ahal den neurrian, establezimenduen titularrek izandako galera ekonomikoak arintzeko berariazko dirulaguntzak emateko deialdia egin du, beti ere, jardueretan sortutako enplegua galtzea ekiditeko.


Onuradunak

Ehungintzaren eta zapatagintzaren merkataritza-sektorea

Deialdi honetan xedatutako laguntzen onuradunak izan ahal dira lantokia Bilbon duten eta ehungintzaren eta zapatagintzaren sektorean legez eratutako mikroenpresa edo enpresa txikiak diren pertsona fisikoak (autonomo edo profesionalak, eta ondasun-erkidegoen bazkideak eta nortasun juridikorik gabeko sozietate zibilak) edo juridikoak, baldin eta jardueran kalteak pairatu badituzte COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko hartutako neurrien ondorioz, eta berean ezarritako baldintzak betetzen dituztenak.


Turismo-sektorea

Deialdi honetan xedatutako laguntzen onuradunak izan ahal dira deialdi honetako betekizunen arabera helbide fiskala edo lantokia Bilbon duten eta turismo-sektorean legez eratutako mikroenpresak, enpresa txikiak edo enpresa ertainak diren pertsona fisikoak (autonomo edo profesionalak, eta ondasun-erkidegoen bazkideak eta nortasun juridikorik gabeko sozietate zibilak) edo juridikoak, baldin eta jardueran kalteak pairatu badituzte COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko hartutako neurrien ondorioz eta berean ezarritako baldintzak betetzen dituztena.

Eskabideak aurkezteko epearen amaiera

2021eko maiatzak 20

Informazioa

Argibide gehiago nahi izanez gero eta zalantzak argitu nahi izanez gero:


Ayudas

El Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bilbao Ekintza EPEL convoca la concesión de subvenciones especificas en aras de que se mantenga el tejido comercial y empresarial existente previo a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y paliar, en la medida de lo posible, las pérdidas económicas de las personas titulares de los establecimientos, contribuyendo a evitar la pérdida del empleo generado con dicha actividad.

Beneficiarios

Empresas sector comercio textil y calzado

Personas físicas (autónomas y/o profesionales, y socios/as de comunidades de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica) o personas jurídicas que tengan la condición de micro o pequeña empresa, legalmente constituidas, del sector de la comercial textil y zapaterías con centro de trabajo en Bilbao y cuya actividad se haya visto afectada como consecuencia de las medidas adoptadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que cumplan con los requisitos establecidas en la misma.


Empresas sector turismo

Personas físicas (autónomas y/o profesionales, y socios/as de comunidades de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica) o personas jurídicas que tengan la condición de micro, pequeña o mediana empresa, legalmente constituidas, del sector turístico según los requisitos de la presente Convocatoria con domicilio fiscal o centro de trabajo en Bilbao y cuya actividad se haya visto afectada como consecuencia de las medidas adoptadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.


El plazo de presentación de solicitudes ha finalizado el

20 de mayo de 2021

Información

Para más información y consulta de dudas, se podrá hacer a través de: