Bilbao Aurrera

Webgunea mantentze-lanetan | Página en mantenimiento

Bilbao Aurrera

Laguntzak

Bilboko Udalak , Bilbao Ekintza EPELen bitartez, beharrezkotzat jotzen du gaueko, ostalaritzako eta sukaldaritzako sektoreei zuzendutako dirulaguntza zuzenen beste deialdi bat martxan jartzea; izan ere, Covid-19aren osasun-krisiagatik kaltetuenak direla uste da, lehendakariaren abenduaren 28ko 51/2021 Dekretua argitaratu zenetik hartu diren neurrien ondorioz izan duten galera ekonomiko zuzena arintzeko eta sektorea babesteko.


Entitate Onuradunak

Ostalaritzaren eta gaueko aisialdiaren sektoreko establezimenduak

Deialdi honetan xedatutako laguntzen onuradunak izan ahal dira lantokia Bilbon duten ostalaritzako eta gaueko aisialdirako sektorean legez eratutako mikroenpresa edo enpresa txikiak zein enpresa ertainak diren pertsona fisikoak (autonomo edo profesionalak, eta ondasun-erkidegoen bazkideak eta nortasun juridikorik gabeko sozietate zibilak) edo juridikoak, baldin eta jardueran kalteak pairatu badituzte COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko hartutako neurrien ondorioz eta deialdi honen terminoetan eskatzen diren baldintzak egiaztatzen badituzte.Eskabideak aurkezteko epea amaitu da

2022ko maiatzak 14

Informazioa

Argibide gehiago nahi izanez gero eta zalantzak argitu nahi izanez gero:


Ayudas

El Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bilbao Ekintza EPEL, ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas directas destinadas a los sectores del ocio nocturno, hostelería y restauración considerados como los más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19 , con el fin de proteger y paliar la situación de pérdida económica directa que han sufrido como consecuencia de las medidas que se han ido sucediendo a partir de la publicación del Decreto 51/2021, de 28 diciembre, del Lehendakari.


Beneficiarios

Establecimientos del sector de la hostelería y ocio nocturno

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria aquellas personas físicas (autónomas y/o profesionales, y socios/as de comunidades de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica) o personas jurídicas que tengan la condición de micro, pequeña o mediana empresa, legalmente constituidas, del sector de la hostelería y ocio nocturno con centro de trabajo en Bilbao y cuya actividad se haya visto afectada como consecuencia de las medidas adoptadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y que cumplan y acrediten las condiciones requeridas en los términos de esta convocatoria.


El plazo de presentación de solicitudes ha finalizado

14 de mayo de 2022

Información

Para más información y consulta de dudas, se podrá hacer a través de: